Veranderingen rond de partneralimentatie per 1-1-2020

Op 1 januari 2020 gaan er veranderingen in rond de partneralimentatie. Uitgangspunt van deze veranderingen is dat de duur van alimentatie wordt verkort. Tot aan de jaarwisseling is het zo dat de duur van de alimentatie maximaal 12 jaar is. Met de ‘Wet herziening partneralimentatie’ wordt die periode maximaal 5 jaar, met enkele uitzonderingen.

De duur van de partneralimentatie stond in de afgelopen jaren ter discussie. De gedachte dat de maximale duur van 12 jaar achterhaald was, werd breed gedragen. Steeds meer vrouwen werken tegenwoordig, waardoor ze niet meer afhankelijk zijn van het inkomen van hun voormalige partner. Ook zou het kunnen zijn dat een afhankelijkheid van alimentatie ertoe leidt dat vrouwen minder geneigd zijn om na de scheiding (weer) te gaan werken. De Wet herziening partneralimentatie moet ervoor zorgen dat er een betere balans komt.

Uitzonderingen

Er zijn drie uitzonderingen op de maximale duur van 5 jaar voor ex-gehuwden:

  • Wanneer de ex-echtgenoten bij het indienen van het verzoek tot echtscheiding langer getrouwd zijn 15 jaar, en de leeftijd van degene die de alimentatie gaat ontvangen maximaal 10 jaar lager is dan de AOW-leeftijd van dat moment, geldt de alimentatieverplichting tot aan het bereiken van de AOW-leeftijd. In dat geval is de duur van de alimentatie dus maximaal 10 jaar, in het geval dat de scheiding plaatsvindt 10 jaar vóór de AOW-leeftijd van de ontvanger van de alimentatie.
  • Als de ex-partners jonge kinderen hebben, duurt de alimentatieperiode tot het moment dat het jongste kind 12 jaar geworden is. In dat geval is de duur van de alimentatie dus maximaal 12 jaar, wanneer de scheiding aangevraagd wordt als het jongste kind net geboren is.
  • Er is een overgangsregeling voor ontvangers van alimentatie die 50 jaar oud zijn of ouder, en die minstens 15 jaar getrouwd zijn geweest. Wanneer de ontvanger van alimentatie op of vóór 1 januari 1970 is geboren, krijgt die maximaal 10 jaar alimentatie in plaats van maximaal 5 jaar.Als er bij een scheiding sprake is van twee of drie van de uitzonderingen, dan geldt de langste duur van de alimentatie.

De rechter beslist

Waar ook rekening mee gehouden moet worden, is dat de rechter die de scheiding uitspreekt, de uiteindelijke duur van de alimentatie bepaalt. Dat was al zo, en dat blijft zo na 1 januari 2020. De duur van de alimentatie kan in de praktijk dus korter zijn dan de maximale duur. Bovendien weegt de rechter de omstandigheden mee, zoals de financiële draagkracht van degenen die alimentatie verschuldigd is. Verder kan de rechter de duur van de alimentatie verlengen, op het moment dat de eerdere periode afgesloten is. De rechter heeft dus een grote invloed op de uiteindelijke duur van de betalingsverplichting.

De veranderingen gelden alleen voor degenen die hun echtscheidingsverzoek na 1 januari 2020 indienen. Voor anderen blijft de bestaande regeling gelden. Voor hen is de Wet herziening partneralimentatie dus niet van toepassing.

Fiscale aftrekbaarheid

Maar er verandert met ingang van 1 januari 2020 nog meer, namelijk rond de fiscale aftrekbaarheid van partneralimentatie. Die kan tot nu toe meestal als aftrekpost worden vermeld bij de aangifte inkomstenbelasting. De partneralimentatie is in 2019 nog aftrekbaar tegen een tarief van maximaal 51,75%, afhankelijk van de hoogte van het belastbaar inkomen. Degene die de alimentatie ontvangt, moet het bedrag dan in de eigen aangifte inkomstenbelasting opnemen als belastbaar inkomen. Daarmee is de ontvanger van de alimentatie verplicht om belasting hierover te betalen.

Met ingang van 2020 wordt de belastingaftrek verlaagd. Het hoogste belastingtarief wordt dan geleidelijk afgebouwd waartegen de alimentatie kan worden afgetrokken van het belastbaar inkomen. De maximale belastingaftrek gaat in de komende jaren van maximaal 46% in 2020 tot ongeveer 37% in 2023.

Wanneer het belastbaar inkomen hoger is dan ongeveer 68.500, kan het zo zijn dat er minder belastingvoordeel is. Dit betekent dus dat de netto alimentatielasten hoger worden. Deze maatregel kan ertoe leiden dat een betaler van alimentatie een verzoek doet aan de rechter om de partneralimentatie opnieuw vast te stellen, omdat de betaler dan mogelijk niet meer of niet meer helemaal kan voldoen aan zijn verplichtingen.

Over Anja van Ree – MfN Register Mediator

Anja van Ree: ‘Uit eigen ervaring weet ik hoe belangrijk het is om een scheiding in goed overleg te regelen. Met respect voor elkaar en voor wat geweest is, kunnen jullie afspraken maken waar jullie beiden achter staan. In de afgelopen jaren heb ik al zo’n 480 stellen geholpen om de scheiding succesvol en met onderling begrip af te ronden. En toch blijft iedere scheiding weer uniek.

Scheiden is maatwerk, want er zijn geen 2 mensen zoals jullie. Ik help jullie door een persoonlijke, betrokken en gestructureerde aanpak het overzicht te bewaren en breng in kaart wat er tussen jullie afgesproken moet worden. Denk hierbij aan de verdeling van de zorg voor de kinderen, maar ook afspraken over het huis, de financiën enzovoort. Als we alle stappen hebben doorlopen, stel ik een ouderschapsplan op en een echtscheidingsconvenant, waar alle afspraken in staan. Ook het uiteindelijke indienen van de scheiding wordt door ons verzorgd.

Willen jullie meer weten over mijn aanpak

Of kijken er of er een klik is? Maak dan een afspraak voor een kosteloos kennismakingsgesprek. Mocht de klik er zijn en we gaan samen het scheidingstraject in, dan spreken we een vast tarief af. Mochten er dan meer gesprekken nodig zijn dan verwacht of het traject om welke reden dan ook langer duren, dan heeft dit geen invloed op de kosten.

Mijn doel is dat jullie na afloop van het traject met een goed gevoel erop terugkijken en een nieuwe start kunnen maken

 

 Lees het artikel van Anja van Ree in For You Magazine van december 2019

Veranderingen partneralimentatie Veranderingen partneralimentatie

Heb jij een vraag of wil je persoonlijk contact. Op werkdagen reageer ik binnen 24 uur.

Ja, ik heb een persoonlijke vraag

Is deze informatie waardevol? Dan ben je misschien ook geïnteresseerd in mijn andere blogs.

Scheiden. Netjes geregeld. Klantbeoordeling 9,1

Bemiddeling bij echtscheiding regio Utrecht en Nieuwegein

 

Wil je dat anderen dit ook lezen? Deel dan dit bericht!