subsidie voor de kosten van de scheiding of gefinancierde rechtshulp

Subsidie voor de kosten van de scheiding – Gefinancierde rechtshulp

Subsidie voor de kosten van de scheiding - Gefinancierde rechtshulp

Als MFN geregistreerd mediator ben ik ingeschreven bij de Raad voor rechtsbijstand. Dat betekent dat ik een subsidie voor de kosten van de scheiding voor je kan aanvragen. Tijdens het kennismakingsgesprek gaan wij samen kijken of je in aanmerking komt voor deze gefinancierde rechtshulp.  Als je  hiervoor in aanmerking komt zal ik deze aanvraag verzorgen, dat kan je niet zelf doen. Een subsidie voor de kosten van de scheiding of gefinancierde rechtshulp wordt ook wel "een Toevoeging"' genoemd. 

Toetsingsgronden

De Raad voor Rechtsbijstand toetst aan de hand van het inkomsten en vermogen uit 2022 of je aanmerking komt voor de subsidie voor de kosten van de echtscheiding. Zij raadplegen daarvoor de databank van de belastingdienst. 

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie mag het inkomen in 2022 niet hoger zijn dan €31.100,- voor alleenstaande en
€44.000 voor samenwonenden en eenoudergezinnen met minderjarige kinderen.  De Raad voor Rechtsbijstand kijkt naar het eigen inkomen in dat jaar en niet naar het gezinsinkomen. Om een duidelijk beeld te krijgen zal ik je dan ook vragen om bij de kennismaking je IB 2022 mee te nemen. 

Een toevoegingsaanvraag kan worden afgewezen indien het  individuele vermogen in box 3 in 2022 hoger was dan de helft van het geldende heffingsvrije vermogen. Het gaat hierbij om een bedrag van €18.476,- per persoon.                                     

Een andere afwijzingsgrond is als je een rechtsbijstandsverzekering hebt die dekking biedt voor de kosten van de mediation. 

De eigen bijdrage

Als je in aanmerking komt voor de toevoeging dan vergoedt de Raad voor Rechtsbijstand een deel van de dienstverlening van de mediator. Je betaalt dan alleen een eigen bijdrage. Deze bijdrage wordt door de mediator in rekening gebracht. De hoogte daarvan volgt uit de onderstaande tabel:

Normen vanaf 1 januari
2023
Alleenstaand (is van toepassing bij echtscheidingen) Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin met minderjarig(e) kind(eren)
Fiscaal jaarinkomen in peiljaar 2021t/m € 21.300€ 21.301 t/m € 30.000t/m € 29.600€ 29.601 t/m € 42.400
Eigen bijdrage bij mediation€ 59€ 117€ 59€ 117

Daar bovenop komen nog wel de kosten die de rechtbank in rekening brengt voor de behandeling van uw scheiding (de zogenaamde griffierechten). Als je recht heb op een toevoeging dan krijg je korting op het griffierecht. Je betaalt dan in plaats van het reguliere tarief van € 320,- (€ 160,- per persoon) een bedrag van € 87,- (€ 43,50 per persoon). Als één van jullie recht heeft op een toevoeging, en de ander niet, dan betaalt degene die recht heeft op een toevoeging een bedrag van € 43,50 aan griffierecht en de ander een bedrag van
€ 160,-.

Beslissing op aanvraag

Van de Raad voor Rechtsbijstand krijgt je rechtstreeks bericht of de toevoeging wordt verleend of dat deze wordt afgewezen.

Ben je het niet eens bent met de beslissing van de Raad voor Rechtsbijstand dan kan je daartegen bezwaar maken. Dat kan bijvoorbeeld als het inkomen in 2023 aanzienlijk lager is dan in 2022. In dat geval kan om een peiljaarverlegging worden verzocht.  Er geldt een bezwaartermijn van 6 weken.

Resultaatbeoordeling

Na de afwikkeling van de scheiding voert de Raad voor Rechtsbijstand een resultaatbeoordeling uit. Dit kan consequenties hebben voor de toevoeging. Het resultaat uit de scheiding mag niet hoger zijn dan €18.476. Het is daarbij niet van belang of het geld uit de zaak ook daadwerkelijk is verkregen. Ook als het  geldbedrag nog niet ontvangen is, maar er wel recht is er wel, dan telt het mee. In dat geval heb je een vordering op een geldbedrag. Dit is bijvoorbeeld het geval als er recht is op overwaarde op de echtelijke woning.

Toewijzing toevoeging

Indien aan de toevoeging wordt verleend, dan zal de eigenbijdrage en de helft van het griffierecht in rekening worden gebracht. De factuur ontvang je na de beslissing van de Raad voor Rechtsbijstand. Aan je partner wordt het andere deel in rekening gebracht. Indien ook aan hem/haar een toevoeging wordt verleend dan is dat zijn/haar eigen bijdrage en het deel van de griffierecht. Indien hij/zij geen recht heeft op een toevoeging dan wordt de helft van de vaste prijsafspraak in rekening gebracht alsmede de helft van het hogere griffierecht.

Afwijzing toevoeging of achteraf intrekking

Indien de aanvraag wordt afgewezen of achteraf wordt ingetrokken dan zal alsnog het normale tarief in rekening worden gebracht dat in de mediationovereenkomst is opgenomen. Indien vooraf al bedragen zijn betaald dan zal dat worden verrekend.

Hoewel deze bijlage met veel zorg is samengesteld, heeft de Raad voor Rechtsbijstand een eigen beslissingsbevoegdheid. Als zij ondanks dat je voldoet aan de hiervoor genoemde eisen de aanvraag om een andere reden afwijst, kan daar jegens de mediator geen rechten aan worden ontleend. Bovendien zijn de gegevens in dit informatieblad gebaseerd op aanvragen die in 2024 worden ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand. Indien aanvragen in 2025 of later wordt ingediend dan kunnen andere regels en/of normbedragen van toepassing zijn.

Meer informatie over de subsidie voor de kosten van de scheiding of gefinancierde rechtshulp, kan je ook vinden op de site van de Raad voor Rechtsbijstand.

Wil je meer weten of heb je een persoonlijke vraag. Neem dan contact met mij op. Ik beantwoord je vraag graag. 

Contactgegevens

Zandoever 9
3433 DA Nieuwegein

  fa-mobile-phone   06-24576241

  fa-envelope far  info@anjavanree.nl

Contactformulier