Financiële afwikkeling scheiding Gefinancierde rechtshulp

Financiële afwikkeling

Financiële afwikkeling - Verdeling van de bezittingen

Als partners zijn jullie financieel aan elkaar verbonden. Met elkaar bespreken wij een financiële verdeling en de verdeling van de bezittingen, zodat jullie beiden weten waar jullie aan toe zijn. Ook in de toekomst.

Financieel overzicht

Alle vermogensbestanddelen worden in kaart gebracht. Denk hierbij aan de inboedel, spaarrekeningen, de woning, pensioenen, verzekeringen, etc. Samen bekijken we hoe er een eerlijke verdeling kan worden gemaakt. Tevens geef ik jullie inzicht in beider inkomen na de scheiding en de afspraken die moeten worden gemaakt met betrekking tot de kinder- en partneralimentatie.

Toeslagen

Afhankelijk van de persoonlijke situatie heb je na de scheiding recht op voorzieningen of toeslagen. Uit ervaring weet ik dat deze zaken vaak als erg onoverzichtelijk worden ervaren. Ik breng deze zaken duidelijk in kaart want het kan een groot verschil maken in de financiën.

Kinderalimentatie

Bij echtscheiding besteden wij ook aandacht aan de afspraken omtrent de kinderalimentatie. Hierbij staat de financiële behoefte van het kind altijd voorop. Het uitgangspunt is in de basis de levensstandaard zoals die er tijdens het huwelijk was. De hoogte van de kinderalimentatie is afhankelijk van het netto besteedbare inkomen van beide ouders. Hierbij wordt rekening gehouden met de inkomsten die de ouders zelf nodig hebben om in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Eerst wordt de draagkracht van de ouders vastgesteld om vervolgens te bepalen hoeveel iedere ouder aan de kosten kan bijdragen. Of maken jullie liever andere afspraken? Ik vertel jullie graag wat hierin mogelijk is.

Partneralimentatie

Bij echtscheiding ontstaan er twee huishoudens en zal ieder zich in zijn/haar eigen levensonderhoud moeten voorzien. Als de ene partner minder inkomsten heeft dan de andere partner, kan er recht ontstaan op partneralimentatie. Net zoals bij het vaststellen van de hoogte van de kinderalimentatie, wordt ook bij partneralimentatie gekeken naar de situatie tijdens het huwelijk en de huidige financiële draagkracht. Het bedrag voor partneralimentatie kan ook in goed overleg met elkaar worden afgestemd.

Pensioen

Het lijkt vaak nog zo ver weg maar als jullie gaan gaan scheiden moeten er ook afspraken gemaakt worden over het opgebouwde oudedags- en nabestaande pensioen. Wij staan uitgebreid stil bij de mogelijkheden die jullie hebben. Jullie kunnen hierbij de wettelijke regeling volgen of in onderling overleg andere afspraken maken die misschien beter bij jullie passen.

Na de scheiding financiële duidelijkheid

Samengevat behelst de financiële afwikkeling dat eerst de vermogensbestanddelen in kaart worden gebracht in een financieel overzicht.

Van toeslagen, kinder- en/of partneralimentatie tot en met het pensioen, het wordt allemaal besproken en de afspraken daarover worden vastgelegd in een convenant.

Scheidende stellen weten na dit proces beiden waar ze aan toe zijn en hoe de nieuwe, individuele financiële situatie eruit komt te zien.

Contactgegevens

Zoomstede 27
3431 HK Nieuwegein

  fa-mobile-phone   06-24576241

  fa-envelope far  info@anjavanree.nl

Contactformulier