Scheiden en dan? In 5 stappen meer duidelijkheid

Je hebt besloten te gaan scheiden en dan? Waar moet je aan denken? Scheiden is meestal een verdrietige situatie. En dan moeten er ook nog een hoop zaken geregeld worden. Je moet spullen verdelen, afspraken vastleggen en misschien wel een huis verkopen. Moet je daarvoor een advocaat in de arm nemen of kan het ook anders? Ik help je hieronder op weg met 5 stappen die meer duidelijkheid geven. 

Stap 1. Verdeling van de bezittingen

Bij een echtscheiding zal er een verdeling moeten worden gemaakt van de bezittingen. Woon je in een huurhuis dan moet er worden afgesproken wie daar blijft wonen en het huurcontract over gaat nemen. Heb je samen een koopwoning en een hypotheek dan moet er worden gekeken wie daar kan blijven wonen. Lukt dat niet, of wil je dat niet, dan zal de woning moeten worden verkocht.
Zijn er nog andere leningen? Hoe ga je de inboedel verdelen? Wie krijgt de auto? Moet het pensioen ook worden verdeeld? Dit zijn maar een paar vragen waarover moet worden nagedacht en waarover er afspraken over moeten worden gemaakt.

Stap 2. Het inkomen. Hoe wordt dat verdeeld

Volgens de wet ben je aan elkaar verplicht om een bijdrage te leveren in het levensonderhoud van je toekomstige ex-partner als hij of zij dat niet zelf kan. Daarom moet er een afspraak worden gemaakt over partneralimentatie. Per 01-01-2020 zijn er nieuwe wettelijke normen afgesproken waarbij vooral de duur van de partneralimentatie is veranderd. Voorheen was de maximale duur waarover je afspraken moest maken 12 jaar maar dat is per 01-01-2020 verkort.

Wat is er veranderd per 01-01-2020

De vraag is echter of jullie afspraken willen maken zoals bepaald in wet of maken jullie liever in onderling overleg andere afspraken? Als je gaat scheiden in goed overleg dan is er meer mogelijk dan alleen de wettelijke regels.

Stap 3. Afspraken over de kinderen

Als er minderjarige kinderen zijn op het moment dat je gaat scheiden dan is het verplicht om een ouderschapsplan op te maken. In een ouderschapsplan staan onder andere de afspraken over de verdeling van de zorg voor de kinderen. Wordt de zorg 50/50 verdeeld (co-ouderschap) of is dat niet mogelijk en komt er een omgangsregeling? Hoe ga je om met de verdeling van de vakanties en de feestdagen. Allemaal zaken waar jij je in het verleden niet druk over hebt hoeven maken, maar nu echt goed over na moeten denken. En wat ga je afspreken over de kosten van de kinderen, de kinderalimentatie? Wie gaat hoeveel bijdragen aan de kinderen?

Om de kosten van de kinderen te bepalen heeft de rechtbank sinds 1979 “Het Rapport Alimentatienormen” geïntroduceerd. Ook wel “De Tremanormen” genoemd. Het volledige rapport is te vinden op de site van de Rechtspraak Raad voor de Rechtspraak.  Deze Tremanormen worden door de rechtbank wordt gebruikt om alimentaties uit te rekenen. Het is gebruikelijk om deze Tremanormen te volgen maar als jullie in onderling overleg andere afspraken willen maken dan is dat ook mogelijk?

Stap 4. Hoe leg je al die afspraken vast

Als je voor de wet bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, dan zal de scheiding door de rechter moeten worden goedgekeurd. Daarvoor moet er echter nog wel veel geregeld worden.

Om de verdeling goed vast te leggen is er een officieel documenten nodig, ook wel een Echtscheidingsconvenant en/of vaststellingsovereenkomst genoemd. Hierin worden alle afspraken opgenomen die je met je toekomstige ex-partner hebt gemaakt.
Het ouderschapsplan is, als je minderjarige kinderen hebt, een onderdeel van het convenant. Een convenant en een ouderschapsplan zijn juridische documenten die, na dat je deze hebt ondertekend, naar de rechtbank moeten worden gestuurd.
Als je voor de wet bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, dan zal de scheiding door de rechter moeten worden goedgekeurd, er zal door de rechtbank een beschikking moeten worden afgegeven. Deze beschikking kan je niet zelf regelen

Stap 5 Wie gaat je helpen bij het maken en het vastleggen van deze afspraken

Een advocaat ?

Vaak wordt als eerste gedacht aan een advocaat. Als jij voor jezelf een advocaat in de arm neemt zal de advocaat altijd opkomen voor jouw belang. Je toekomstige ex-partner zal zelf een eigen advocaat in moeten huren. Deze processen zijn meestal heel zakelijk er is nauwelijks ruimte voor emotie.

Bij een scheiding met via een advocaat moet je rekening houden met een uurtarief. Het uurtarief bij een advocaat bedraagt vaak tussen de € 150,- en € 200,- (daar komt de BTW van 21% nog bij). Ieder betaalt de kosten van zijn eigen advocaat. Bij een hele eenvoudige scheiding kunnen deze kosten al snel € 2.500, – per persoon bedragen. Bij een ingewikkelde scheiding kan het zo maar oplopen naar
€ 10.000, – per persoon. De kosten voor de deurwaarder en de kosten voor de rechtbank moeten hier nog bij op geteld worden.

Een scheidingsbemiddelaar of mediator?

Als je gaat scheiden dan kan je samen ook de hulp inroepen van een scheidingsbemiddelaar of scheidingsmediator. Het verschil tussen een scheidingsbemiddelaar en een scheidingsmediator is dat een mediator gediplomeerd is en aangesloten is bij een beroepsvereniging. Een mediator die is ingeschreven bij de MFN (Mediaton Federatie Nederland) moet jaarlijks aan strenge eisen voldoen als het gaat over opleiding en bijscholing. Je mag daarom ook erop vertrouwen dat een mediator verstand van zaken heeft.
Een bemiddelaar of mediator zal jou en je toekomstige ex-partner beiden begeleiden in het maken van de afspraken, in het belang van jullie beiden. Er worden niet alleen afspraken gemaakt over de verdeling van de bezittingen maar er wordt ook rekening gehouden hoe je na de scheiding verder gaat, over je de toekomst. Daarnaast is meer ruimte voor emoties, als dat nodig is.

Mediators of bemiddelaars werken vaak met een pakket. Afhankelijk van de complexiteit van de scheiding zullen de kosten tussen de +/- € 1.500, – en € 3.500, – zijn. Deze kosten zijn voor jullie samen, niet apart. In het pakket van de mediator zijn de kosten van de rechtbank meestal al opgenomen.
In tegenstelling tot de kosten van de advocaat weet je bij een mediator op voorhand wat de scheiding je gaat kosten en zijn er na afloop geen nare financiële verrassingen.

Subsidie bij scheiding

De overheid heeft Raad voor Rechtsbijstand opgericht die aan mensen met een laag inkomen een subsidie verleent voor de kosten van de scheiding. Dat heet een “Toevoeging”. Alleen mediators zie zijn ingeschreven bij de MFN en advocaten kunnen deze toevoeging aanvragen. Voldoen jullie aan de voorwaarden dan betaal je alleen een eigen bijdragen en kosten voor de rechtbank. Ga je scheiden en voldoe je aan de voorwaarden dan kan dat veel geld schelen.

Benieuwd of jij in aanmerking komt voor een toevoeging?

Hoelang duurt een scheiding

Als de beslissing is genomen op uit elkaar te gaan dan willen de meeste mensen dat zo snel als mogelijk achter de rug hebben. Uit ervaring weet ik dat je ook weer niet té snel moet gaan.

Een scheidingstraject kan je in twee delen opsplitsen. Het eerste deel waarin je tot afspraken komt, en het tweede deel waarbij de moet wachten tot de rechtbank de scheiding heeft verwerkt.
Het eerste deel is afhankelijk hoe snel jullie het eens worden en hoe complex jullie situatie is. Dit kan variëren van 2 weken tot 3 maanden.
Het tweede deel, het juridische deel, duurt 5 à 6 weken.

Heb jij nog een andere vraag

Heb je een vraag of wil je graag persoonlijk contact? Op werkdagen reageer ik binnen 24 uur.

Ja, ik heb een persoonlijke vraag

 

Wil je dat anderen dit ook lezen? Deel dan dit bericht!